Web Analytics

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren

Verduurzaming Vereniging van Eigenaren Hoe te beginnen?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Als voorzitter van de VvE heb je nu de taak om te zorgen voor verduurzaming van het gebouw. Maar hoe begin je hiermee? In deze blogpost geven we je 5 handige tips om te starten met de verduurzaming van de VvE. Zo zorg je niet alleen voor een besparing in de energierekening, maar draag je ook bij aan een duurzamere wereld. 1.

Breng de huidige situatie in kaart Voordat je begint met het verduurzamen van het gebouw, is het belangrijk om te weten hoe duurzaam het gebouw momenteel is. Laat een Energieprestatieadvies (EPA) opstellen door een energiespecialist, en maak een inventarisatie van de huidige duurzame maatregelen en mogelijkheden. Dit geeft niet alleen inzicht in de huidige situatie, maar ook in de mogelijkheden voor verbetering.

2. Stel een verduurzamingsplan op Als duidelijk is hoe duurzaam het gebouw momenteel is, kun je een verduurzamingsplan opstellen. Hierin staan de maatregelen die genomen kunnen worden om het gebouw te verduurzamen.

Denk hierbij aan isolatie, zonnepanelen, LED-verlichting en energiezuinige apparaten. Maak hierbij gebruik van de inventarisatie van de huidige duurzame maatregelen en mogelijkheden. 3. Betrek de bewoners bij het proces Om de verduurzaming van de VvE te laten slagen, is het belangrijk om de bewoners te betrekken bij het proces. Zij zijn immers degenen die gebruik maken van het gebouw en mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Organiseer bijvoorbeeld een informatie-avond en maak gebruik van het VvE-platform om alle bewoners te informeren over de verduurzaming van het gebouw. 4. Zoek subsidies en financiering Verduurzaming kan een flinke investering zijn. Om de kosten te beperken, is het goed om te kijken welke subsidies en financieringsmogelijkheden er beschikbaar zijn. Het Rijk, provincies en gemeenten bieden verschillende subsidies aan voor verduurzaming van gebouwen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiering via een energiebespaarlening of GreenLoans. 5. Werk samen met andere VvE's Samen sta je sterker. Werk samen met andere VvE’s in de buurt om een gezamenlijk verduurzamingsplan op te stellen en gezamenlijk offertes aan te vragen. Zo kunnen jullie samen korting bedingen bij installateurs of leveranciers. Daarnaast maken jullie zo samen een grotere impact op de verduurzaming van de buurt.

 

Conclusie


Als voorzitter van de VvE kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van het gebouw en de wereld. Start met het in kaart brengen van de huidige situatie en het opstellen van een verduurzamingsplan. Betrek de bewoners bij het proces en zoek naar subsidiemogelijkheden en financieringsopties. Werk tenslotte samen met andere VvE’s om een gezamenlijk verduurzamingsplan op te stellen en gezamenlijk korting te bedingen. Door deze stappen te volgen, streef je niet alleen naar een duurzamere wereld, maar bespaar je ook nog eens op de energierekening.

Datum laatste wijziging: 16-05-2023

Aanmaakdatum: 16-05-2023

Rubrieken: 1

Links: 0